ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration

บุคลากรของโรงเรียน
 ภาพรวม1
 ภาพรวม2
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์ฯ(คอมพิวเตอร์)
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 [09/07/2564]  (อ่านแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 [01/07/2564]  (อ่านแล้ว 152 ครั้ง)
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [29/06/2564]  (อ่านแล้ว 195 ครั้ง)
มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 [29/06/2564]  (อ่านแล้ว 209 ครั้ง)
มาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 [25/06/2564]  (อ่านแล้ว 395 ครั้ง)
คณะผู้บริหารรับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจาก ส.ส.สุรชาติ ศรีบุศกร [22/06/2564]  (อ่านแล้ว 413 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนำทีมงานมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามอาคารและห้องเรียน [22/06/2564]  (อ่านแล้ว 352 ครั้ง)
เทศบาลตำบลโพทะเลนำรถบรรทุกน้ำมาร่วมฉีดทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน [14/06/2564]  (อ่านแล้ว 356 ครั้ง)
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 2 อัตรา [21/06/2564]  (อ่านแล้ว 445 ครั้ง)
เปิดให้ร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 14 ร้าน [01/06/2564]  (อ่านแล้ว 985 ครั้ง)
ประกาศเรื่องการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาและช่องทางการชำระเงิน [25/05/2564]  (อ่านแล้ว 1420 ครั้ง)
กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 [24/05/2564]  (อ่านแล้ว 1140 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ข่าวประกาศทั่วไป
[11/06/2564] ผลการคัดเลือกผู้สมัครขอเช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ปีการศึกษา 2564  (อ่านแล้ว 763 ครั้ง)
[14/1/2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ  (อ่านแล้ว 10642 ครั้ง)
[10/12/2563] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ  (อ่านแล้ว 14247 ครั้ง)
[7/12/2563] รับสมัครคนบรรจุน้ำดื่มโพธิธรรมจำนวน 1 คน  (อ่านแล้ว 8675 ครั้ง)
[7/12/2563] ผลการคัดเลือกผู้สมัครขอเช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2563  (อ่านแล้ว 10205 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[19/8/2562] จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ม.ปลาย (ครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต ชุดกลาง) จำนวน 15 รายการ โดยการประกวดราคา  (อ่านแล้ว 21895 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


เอกสารเผยแพร่

นโยบายบริหารงานบุคคล

โครงสร้างและหน้าที่การดำเนินงาน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63

แผนดำเนินงานประจำปี2563

รายงานการดำเนินงาน6เดือน63

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 63

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ปี 62

แบบ สขร ปีงบประมาณ 2563

แบบ สขร ปีประมาณ 2562

สรุปรายงานผลงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 62

การรับนักเรียน

การขอย้ายเข้าเรียน

การขอย้ายออกนักเรียน

การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

การขอลาออก

การขอเทียบโอนผลการเรียน

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

การขอใช้บริการอาคารสถานที่

เอกสารประเมินภายใน 2557

เอกสารประเมินภายใน 2556

เอกสารประเมินภายใน 2555
    

สถานศึกษาปลอดภัย

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

คู่มืออนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา

ป้องกันโควิดในโรงเรียน

ป้องกันไฟฟ้า

มาตรการโรงเรียนปลอดภัย

รับมือแผ่นดินไหว

รับมืออุทกภัย

โรงเรียนปลอดอัคคีภัย

ข่าวสารจากเพจโรงเรียน
ตราโรงเรียน
เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บด้านการศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th