ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration

บุคลากรของโรงเรียน
 ภาพรวม1
 ภาพรวม2
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์ฯ(คอมพิวเตอร์)
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน [4/12/2563]  (อ่านแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 [3/12/2563]  (อ่านแล้ว 5 ครั้ง)
รับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา [1/12/2563]  (อ่านแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 [21/11/2563]  (อ่านแล้ว 118 ครั้ง)
กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ [13/11/2563]  (อ่านแล้ว 115 ครั้ง)
ต้อนรับรองผู้อำนวยการใหม่ [4/11/2563]  (อ่านแล้ว 151 ครั้ง)
งานวิ่ง Phothitham Charity Run 2021 เปิดลงทะเบียนแล้ว [31/10/2563]  (อ่านแล้ว 193 ครั้ง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมใจกล่าวคำมั่นสัญญาและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ [28/09/2563]  (อ่านแล้ว 829 ครั้ง)
ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 [20/8/2563]  (อ่านแล้ว 1433 ครั้ง)
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 [13/8/2563]  (อ่านแล้ว 1532 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง เปิดเรียนเต็มรูปแบบตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป [11/8/2563]  (อ่านแล้ว 1561 ครั้ง)
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 [5/8/2563]  (อ่านแล้ว 1612 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ข่าวประกาศทั่วไป
[1/12/2563] ประกาศเรื่อง การเปิดให้เช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (อ่านแล้ว 9 ครั้ง)
[22/06/2563] ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครขอเช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  (อ่านแล้ว 2044 ครั้ง)
[17/06/2563] ประกาศเรื่อง เปิดให้เช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ภาคเรียนที่ 1/2563  (อ่านแล้ว 2429 ครั้ง)
[4/11/2562] ร้านอาหารโรงเรียนประเภทข้าวราดแกงว่าง 1 ร้าน ท่านใดสนใจโปรดติดต่อทางโรงเรียนระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562  (อ่านแล้ว 4880 ครั้ง)
[1/1/2562] เอกสารเผยแพร่ รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา ง30241 เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูรุจิรา กลิ่นทอง  (อ่านแล้ว 4724 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[19/8/2562] จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ม.ปลาย (ครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต ชุดกลาง) จำนวน 15 รายการ โดยการประกวดราคา  (อ่านแล้ว 4417 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


เอกสารเผยแพร่

นโยบายบริหารงานบุคคล

โครงสร้างและหน้าที่การดำเนินงาน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63

แผนดำเนินงานประจำปี2563

รายงานการดำเนินงาน6เดือน63

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 63

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ปี 62

แบบ สขร ปีงบประมาณ 2563

แบบ สขร ปีประมาณ 2562

สรุปรายงานผลงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 62

การรับนักเรียน

การขอย้ายเข้าเรียน

การขอย้ายออกนักเรียน

การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

การขอลาออก

การขอเทียบโอนผลการเรียน

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

การขอใช้บริการอาคารสถานที่

เอกสารประเมินภายใน 2557

เอกสารประเมินภายใน 2556

เอกสารประเมินภายใน 2555
    

ข่าวสารจากเพจโรงเรียน
ตราโรงเรียน
เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บด้านการศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th