ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration

บุคลากรของโรงเรียน
 ภาพรวม1
 ภาพรวม2
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์ฯ(คอมพิวเตอร์)
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่อง ขอเก็บค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2563 [20/01/2564]  (อ่านแล้ว 264 ครั้ง)
หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่อง การส่งใบเสร็จเพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน [20/01/2564]  (อ่านแล้ว 293 ครั้ง)
ประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เรื่องปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 [08/01/2564]  (อ่านแล้ว 943 ครั้ง)
ประกาศโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ เรื่องปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2564 [04/01/2564]  (อ่านแล้ว 1021 ครั้ง)
ประกาศเลื่อนการจัดงานวิ่ง โพธิธรรมแชริตี้รัน 2021 [24/12/2563]  (อ่านแล้ว 1035 ครั้ง)
ประกาศเลื่อนการจัดงาน โพธิธรรมสัมพันธ์ประจำปี 2564 [24/12/2563]  (อ่านแล้ว 1012 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง เลื่อนการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2563 [22/12/2563]  (อ่านแล้ว 1082 ครั้ง)
9 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพทะเล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักเรียนใช้งาน [9/12/2563]  (อ่านแล้ว 1241 ครั้ง)
เปิดทำการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่ 7 ธันวาคมเป็นต้นไป [6/12/2563]  (อ่านแล้ว 1176 ครั้ง)
ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มผู้มีความเสี่ยงต่ำ [6/12/2563]  (อ่านแล้ว 1234 ครั้ง)
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน [4/12/2563]  (อ่านแล้ว 1164 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 [3/12/2563]  (อ่านแล้ว 1278 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ข่าวประกาศทั่วไป
[14/1/2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ  (อ่านแล้ว 1163 ครั้ง)
[10/12/2563] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ  (อ่านแล้ว 1233 ครั้ง)
[7/12/2563] รับสมัครคนบรรจุน้ำดื่มโพธิธรรมจำนวน 1 คน  (อ่านแล้ว 1220 ครั้ง)
[7/12/2563] ผลการคัดเลือกผู้สมัครขอเช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2563  (อ่านแล้ว 1274 ครั้ง)
[1/12/2563] ประกาศเรื่อง การเปิดให้เช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (อ่านแล้ว 1265 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[19/8/2562] จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ม.ปลาย (ครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต ชุดกลาง) จำนวน 15 รายการ โดยการประกวดราคา  (อ่านแล้ว 8437 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


เอกสารเผยแพร่

นโยบายบริหารงานบุคคล

โครงสร้างและหน้าที่การดำเนินงาน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63

แผนดำเนินงานประจำปี2563

รายงานการดำเนินงาน6เดือน63

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562

เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 63

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP ปี 62

แบบ สขร ปีงบประมาณ 2563

แบบ สขร ปีประมาณ 2562

สรุปรายงานผลงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 62

การรับนักเรียน

การขอย้ายเข้าเรียน

การขอย้ายออกนักเรียน

การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

การขอลาออก

การขอเทียบโอนผลการเรียน

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

การขอใช้บริการอาคารสถานที่

เอกสารประเมินภายใน 2557

เอกสารประเมินภายใน 2556

เอกสารประเมินภายใน 2555
    

ข่าวสารจากเพจโรงเรียน
ตราโรงเรียน
เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บด้านการศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th