ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 รางวัลของโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 เครือข่ายผู้ปกครองปี 2566
 เครือข่ายผู้ปกครองปี 2565
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration
 นโยบายไม่รับของขวัญ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษาฯ
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชโพธิธรรม
มาร์ชรักแผ่นดินถิ่นโพธิธรรม
รำวงโพธิธรรมสัมพันธ์
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลบุคลากร
บริการของโรงเรียน
คู่มือนักเรียนปี 2567
คลังสื่อการเรียนรู้
ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตรวจสอบการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ศูนย์สังคมศึกษา
ตรวจสอบการมาเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบควบคุมการใช้งานคอมพิวเตอร์
ระบบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติงาน
ไฟล์สื่อการเรียนรู้ DLIT
ช่องยูทูปโรงเรียน
Phothitham TV
เข้าใช้งานอีเมลโรงเรียน
@phothitham.ac.th
เก็บไฟล์ออนไลน์กับ
Google Drive
เก็บไฟล์ออนไลน์กับ
Microsoft OneDrive
พัฒนาซอฟแวร์ด้วย Jetbrains for Education
ออกแบบกราฟิกกับ Canva Education
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน

แอนดรอยด์

ไอโอเอส
แอพตรวจสอบเวลาปฏิบัติงาน

แอนดรอยด์

ไอโอเอส
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนเผชิญเหตุโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ [15/07/2567] (อ่านแล้ว 12,692 ครั้ง)
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ภาคเรียนที่ 1/2567 ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 [28/05/2567] (อ่านแล้ว 102,143 ครั้ง)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครขอเช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ปีการศึกษา 2567 [13/05/2567] (อ่านแล้ว 176,678 ครั้ง)
รายละเอียดการแจกอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ภาคเรียนที่ 1/2567 [09/05/2567] (อ่านแล้ว 182,831 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ [19/04/2567] (อ่านแล้ว 192,423 ครั้ง)
การเปิดให้ร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัคร 7-9 พฤษภาคม 2567 [18/04/2567] (อ่านแล้ว 194,057 ครั้ง)
สพฐ. มุ่งสร้างความสุข ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ 5 ช่องทาง [06/0402567] (อ่านแล้ว 194,954 ครั้ง)
ศูนย์ความปลอดภัย สพม.พิจิตร [05/03/2567] (อ่านแล้ว 194,849 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดสรรเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ [29/03/2567] (อ่านแล้ว 196,227 ครั้ง)
ประกาศเรื่อง กําหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 [26/03/2567] (อ่านแล้ว 196,216 ครั้ง)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


ข่าวประกาศทั่วไป
[23/10/2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ครูเอกภาษาไทย) (อ่านแล้ว 205,596 ครั้ง)
[11/05/2566] ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมัครขอเช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ปีการศึกษา 2566 (อ่านแล้ว 257,428 ครั้ง)
[21/04/2566] ประกาศ เรื่อง การเปิดให้ร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ปีการศึกษา 2566 (อ่านแล้ว 253,308 ครั้ง)
[10/05/2565] ผลการคัดเลือกผู้สมัครขอเช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ปีการศึกษา 2565 (อ่านแล้ว 296,483 ครั้ง)
[11/06/2564] ผลการคัดเลือกผู้สมัครขอเช่าสถานที่ขายอาหารในโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ปีการศึกษา 2564 (อ่านแล้ว 325,188 ครั้ง)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[19/8/2562] จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ม.ปลาย (ครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต ชุดกลาง) จำนวน 15 รายการ โดยการประกวดราคา (อ่านแล้ว 420,362 ครั้ง)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


จดหมายข่าว
จดหมายข่าววันที่ 16 กรกฎาคม 2567 [16/07/2567] (อ่านแล้ว 6,345 ครั้ง)
จดหมายข่าววันที่ 16 กรกฎาคม 2567 [16/07/2567] (อ่านแล้ว 6,798 ครั้ง)
จดหมายข่าววันที่ 15 กรกฎาคม 2567 [15/07/2567] (อ่านแล้ว 12,611 ครั้ง)
จดหมายข่าววันที่ 14 กรกฎาคม 2567 [14/07/2567] (อ่านแล้ว 12,708 ครั้ง)
จดหมายข่าววันที่ 8 กรกฎาคม 2567 [08/07/2567] (อ่านแล้ว 13,071 ครั้ง)
จดหมายข่าววันที่ 5 กรกฎาคม 2567 [05/07/2567] (อ่านแล้ว 32,887 ครั้ง)
จดหมายข่าววันที่ 3 กรกฎาคม 2567 [3/07/2567] (อ่านแล้ว 52,042 ครั้ง)
จดหมายข่าววันที่ 2 กรกฎาคม 2567 [2/07/25/67] (อ่านแล้ว 6,696 ครั้ง)
จดหมายข่าววันที่ 2 กรกฎาคม 2567 [2/07/2567] (อ่านแล้ว 6,705 ครั้ง)
จดหมายข่าววันที่ 1 กรกฎาคม 2567 [01/07/2567] (อ่านแล้ว 61,858 ครั้ง)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


รายการสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนล่าสุด
การใช้ Vegas เบื้องต้น สำหรับระดับชั้น ม.1 | ครูผู้สอน: นายสุรศักดิ์ ประมูลชัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ใบงานเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ สำหรับระดับชั้น ม.1 | ครูผู้สอน: น.ส.อุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
ใบงานเความเท่าเทียมระหว่างเพศ สำหรับระดับชั้น ม.1 | ครูผู้สอน: น.ส.อุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
ใบงาน การรับประทานอาหารที่เหมาะสม สำหรับระดับชั้น ม.1 | ครูผู้สอน: น.ส.อุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
ใบงานเรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่ของสมอง สำหรับระดับชั้น ม.1 | ครูผู้สอน: น.ส.อุบลรัตน์ เนียมฤทธิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)
2pptเรื่องที่ 2 หน่วยวัดและคำนำหน้าหน่วย สำหรับระดับชั้น ม.4 | ครูผู้สอน: น.ส.พจีพร ศรีแก้ว (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
วิธีเขียนรายงานการทดลอง สำหรับระดับชั้น ม.4 | ครูผู้สอน: น.ส.พจีพร ศรีแก้ว (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
สมบัติของเลขยกกำลัง สำหรับระดับชั้น ม.2 | ครูผู้สอน: นายพงศกร พุฒฟัก (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
1ppt ธรรมชาติของฟิสิกส์ สำหรับระดับชั้น ม.4 | ครูผู้สอน: น.ส.พจีพร ศรีแก้ว (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5 power pont เรื่องโครงสร้างโลก สำหรับระดับชั้น ม.6 | ครูผู้สอน: น.ส.พจีพร ศรีแก้ว (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
วีดีทัศน์โรงเรียน
พิธีไหว้ครูประจำปี 2567
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศรุ่นที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2566
งานนมัสการหลวงพ่ออู๋ เคียงคู่ประเพณี และงานโพธิธรรมสัมพันธ์ครั้งที่ 55
กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2566
วิดีโอแนะนำโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพของพระครูโพธิธรรมสุวัฒน์
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2566
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2/2566
พิธีไหว้ครูประจำปี 2566
ผลงานดีเยี่ยมของโรงเรียนปี 2565
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


แฟ้มภาพกิจกรรม
03-05/07/67กีฬาสีปี2567 (917 รายการ)
13/06/67วันไหว้ครูปี2567 (1,126 รายการ)
06/06/67อบรมใบขับขี่ (113 รายการ)
15/05/67ปฐมนิเทศม.1 (47 รายการ)
21/02/67กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (1,062 รายการ)
10/02/67งานโพธิธรรมสัมพันธ์ ปีที่55 (356 รายการ)
09/02/67ทำบุญโรงเรียน (375 รายการ)
วันตรุษจีน “新年快乐” 2567 (449 รายการ)
31/01/67เปิดโลกวิชาการปีการศึกษา 2566 (498 รายการ)
การฝึกภาคสนาม นศท. ชั้นปีที่ 3 (36 รายการ)
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (397 รายการ)
19/01/2567 มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่71 (179 รายการ)
24/12/66ครบรอบวันมรณภาพของพระครูโพธิธรรมสุวัฒน์(หลวงพ่ออู๋) (255 รายการ)
24/11/66ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (93 รายการ)
26/11/66ประชุมผู้ปกครองเทอม 2 ปี2566 (294 รายการ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


เอกสารเผยแพร่

ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี

นโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย/แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การขับเคลื่อนจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   

ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน(ฝ่ายวิชาการ)

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน(ฝ่ายงบประมาณ)

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน(ฝ่ายบุคคล)

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ(ฝ่ายวิชาการ)

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ(ฝ่ายงบประมาณ)

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ(ฝ่ายบุคคล)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ฝ่ายวิชาการ)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ฝ่ายงบประมาณ)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ฝ่ายบุคคล)

ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน(ฝ่ายวิชาการ)

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน(ฝ่ายงบประมาณ)

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน(ฝ่ายบุคคล)

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ(ฝ่ายวิชาการ)

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ(ฝ่ายงบประมาณ)

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ(ฝ่ายบุคคล)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ฝ่ายวิชาการ)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ฝ่ายงบประมาณ)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ฝ่ายบุคคล)

ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการปี 2563

ผลสำรวจผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มกราคม 2567

ธันวาคม 2566

พฤศจิกายน 2566

ตุลาคม 2566

กันยายน 2566

สิงหาคม 2566

กรกฎาคม 2566

มิถุนายน 2566

พฤษภาคม 2566

เมษายน 2566

มีนาคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

มกราคม 2566

ธันวาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

ตุลาคม 2565

กันยายน 2565

สิงหาคม 2565

กรกฎาคม 2565

มิถุนายน 2565

พฤษภาคม 2565

เมษายน 2565

มีนาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

มกราคม 2565

ธันวาคม 2564

พฤศจิกายน 2564

ตุลาคม 2564
  

คู่มือนักเรียนปี 2567

ตัวอย่างเครื่องแบบ

การรับนักเรียน

การขอย้ายเข้าเรียน

การขอย้ายออกนักเรียน

การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

การขอลาออก

การขอเทียบโอนผลการเรียน

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

การขอใช้บริการอาคารสถานที่

เอกสารประเมินภายใน 2557

เอกสารประเมินภายใน 2556

เอกสารประเมินภายใน 2555
  

infographic สถานศึกษาปลอดภัย

แผนเผชิญเหตุ

แนวทางป้องกันสถานศึกษาปลอดภัย

คู่มือ MOE สพฐ

คู่มือสำหรับผู้รับแจ้ง MOE Safety Center

คู่มือสำหรับผู้แจ้ง MOE Safety Center

คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

คู่มืออนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา

ป้องกันโควิดในโรงเรียน

ป้องกันไฟฟ้า

มาตรการโรงเรียนปลอดภัย

รับมือแผ่นดินไหว

รับมืออุทกภัย

โรงเรียนปลอดอัคคีภัย
 

บทคัดย่อ การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร | ผู้ศึกษา: นายบดินทร์ สินตั้ง
    
ข่าวสารจากเพจโรงเรียน
ตราโรงเรียน
ส่งเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ITA ONLINE
 รวมลิ้งค์ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT (2))
เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
โพธิธรรมสารปี 2567
โพธิธรรมสารปี 2566
โพธิธรรมสารปี 2565
โพธิธรรมสารปี 2564
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บไซต์แนะนำ
สพม.พิจิตร
OBEC Content Center
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลฯ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนในสังกัด สพม.พิจิตร
สหวิทยาเขตเมืองพิจิตร

พิจิตรพิทยาคม

สระหลวงพิทยาคม

เมธีพิทยา

วังกรดพิทยา

หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

สากเหล็กวิทยา

วังทรายพูนวิทยา

สหวิทยาเขตสามง่าม

สามง่ามชนูปถัมภ์

กำแพงดินพิทยาคม

เนินปอรังนกชนูทิศ

หนองโสนพิทยาคม

วชิรบารมีพิทยาคม

วังโมกข์พิทยาคม

สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม

ดงเสือเหลืองพิทยาคม

สหวิทยาเขตตะพานหิน

ตะพานหิน

วังสำโรงวังหว้า

เขาทรายทับคล้อพิทยา

วันทีสถิตย์พิทยาคม

ดงเจริญพิทยาคม

วังงิ้ววิทยาคม

ทุ่งโพธิ์พิทยา

สหวิทยาเขตบางมูลนาก

บางมูลนากภูมิวิทยาคม

วังตะกูราษฎร์อุทิศ

โพธิธรรมสุวัฒน์

พิบูลธรรมเวทวิทยา

ท่าเสาพิทยาคม

ห้วยยาวพิทยาคม

แหลมรังวิทยาคม

โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 อีเมล : mail@phothitham.ac.th