ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration

บุคลากรของโรงเรียน
 ภาพรวม1
 ภาพรวม2
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์ฯ(คอมพิวเตอร์)
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)

#43

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั่วบริเวณโรงเรียน
วันประกาศ: 4/12/2563 [ อ่านแล้ว 4171 ครั้ง ]
รายละเอียด
4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์นำโดยนายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล และสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและ ทำความสะอาดทั้งภายในห้องเรียนและทั่วบริเวณโรงเรียน เพื่อยกระดับความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง และโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์จะยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) อย่างเข้มงวดต่อไป
เอกสารเพิ่มเติม
ชื่อเอกสาร การกระทำ
ไม่มี ไม่มี

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th