ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
210231 ครั้ง
วันนี้ 1516 ครั้ง
เมื่อวาน 1529 ครั้ง
สัปดาห์นี้ 3045 ครั้ง
สัปดาห์ก่อน 11534 ครั้ง
เดือนนี้ 40859 ครั้ง
เดือนก่อน 52984 ครั้ง
ปีนี้ 208814 ครั้ง
ปีก่อน 1417 ครั้ง
เริ่มใช้งาน 27/12/2562
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1
ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน 2561
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 84 109 193 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 93 108 201 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 96 193 6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 274 313 587 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 69 103 172 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 67 84 151 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 86 82 168 5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 222 269 491 14
รวม 496 582 1078 32

ภาคเรียนที่ 2
ข้อมูลเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2561
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 84 110 194 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 94 107 201 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3 97 96 193 6
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 275 313 588 18
มัธยมศึกษาปีที่ 4 67 102 169 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 67 82 149 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 86 79 165 5
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 220 263 483 14
รวม 495 576 1071 32
ตราโรงเรียน

เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บด้านการศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th