ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 ข่าวสาร/สอบถาม/ร้องเรียน
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจตจำนงในการบริหารงาน
 Purposes of the Administration

บุคลากรของโรงเรียน
 ภาพรวม1
 ภาพรวม2
 ฝ่ายบริหาร
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์ฯ(คอมพิวเตอร์)
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2563
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)

#13

ค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2563
วันประกาศ: 5/1/2563 [ อ่านแล้ว 3030 ครั้ง ]
รายละเอียด
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2563 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศแก่นักเรียน ซึ่งนอกจากนักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์แล้วยังมีนักเรียนจากโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิงสลับกันไป เพื่อให้นักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
ตอนกลางคืนมีกิจกรรมดูดาวโดยใช้เครื่องมืออันทันสมัย


เอกสารเพิ่มเติม
ชื่อเอกสาร การกระทำ
ไม่มี ไม่มี

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th