ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
210299 ครั้ง
วันนี้ 1584 ครั้ง
เมื่อวาน 1529 ครั้ง
สัปดาห์นี้ 3113 ครั้ง
สัปดาห์ก่อน 11534 ครั้ง
เดือนนี้ 40927 ครั้ง
เดือนก่อน 52984 ครั้ง
ปีนี้ 208882 ครั้ง
ปีก่อน 1417 ครั้ง
เริ่มใช้งาน 27/12/2562
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
นายเกษม นวมครุฑ
ประธานกรรมการ
 
นางสาวภีรดา มีเดช
กรรมการ
นางประนอม เต่าหอม
กรรมการ
นางสาวแสงอรุณ ทั่งกรณ์
กรรมการ
นายพิชิตพงศ์ ศรีอินทร์
กรรมการ
นายเสนอ กลิ่นทอง
กรรมการ
พระครูพินิจศีลคุณ
กรรมการ
พระครูวิศิษฏ์ปริญัติคุณ
กรรมการ
นายสุพจน์ อ่อนเนียม
กรรมการ
นายวิสาร กาญจนโพชน์
กรรมการ
นายฉิน สังข์เมือง
กรรมการ
นายสมจิต พ่วงพร
กรรมการ
ร.ต.อ.จตุพร ดิษบรรจง
กรรมการ
นายทะยานยุทธ มณีโชติ
กรรมการ
นายวินัย ยุพจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
 
ตราโรงเรียน

เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บด้านการศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th