ผู้อำนวยการ
ข้อมูลโรงเรียน
 หน้าแรก
 ข้อมูลโรงเรียน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหารงาน
 โปรแกรมที่เปิดสอน
 ที่ตั้งและพิกัดดาวเทียม
 คณะกรรมการสถานศึกษา

บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณิตศาสตร์
 ภาษาไทย
 ภาษาต่างประเทศ
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ศิลปะ
 สุขศึกษาและพลศึกษา
 การงานอาชีพ
 ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
 ปึการศึกษา 2554
 ปึการศึกษา 2553
 ปึการศึกษา 2552
 ปึการศึกษา 2551
 ปึการศึกษา 2550
ข้อมูลบุคลากร
 ปึการศึกษา 2562
 ปึการศึกษา 2561
 ปึการศึกษา 2560
 ปึการศึกษา 2559
 ปึการศึกษา 2558
 ปึการศึกษา 2557
 ปึการศึกษา 2556
 ปึการศึกษา 2555
บริการของโรงเรียน
โมบายแอพพลิเคชั่น
แอพตรวจสอบผลการเรียน
แอพลงเวลาปฏิบัติงาน
สถิติการเข้าชม
210432 ครั้ง
วันนี้ 1717 ครั้ง
เมื่อวาน 1529 ครั้ง
สัปดาห์นี้ 3246 ครั้ง
สัปดาห์ก่อน 11534 ครั้ง
เดือนนี้ 41060 ครั้ง
เดือนก่อน 52984 ครั้ง
ปีนี้ 209015 ครั้ง
ปีก่อน 1417 ครั้ง
เริ่มใช้งาน 27/12/2562
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (Phothithammasuwat School)
ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1
ข้อมูลเมื่อ 10 มิถุนายน 2558
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 126 117 243 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 104 101 205 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 106 77 183 5
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 336 295 631 16
มัธยมศึกษาปีที่ 4 72 85 157 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 79 110 189 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 95 116 211 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 246 311 557 15
รวม 582 606 1188 31

ภาคเรียนที่ 2
ข้อมูลเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2558
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 126 117 243 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 99 98 197 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 103 80 183 5
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 328 295 623 16
มัธยมศึกษาปีที่ 4 70 85 155 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 77 100 177 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 96 115 211 6
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 243 300 543 15
รวม 571 595 1166 31
ตราโรงเรียน

เอกสารภายใน
 งานวิชาการ
 งานสารสนเทศ
 งานนโยบายและแผน
 งานบริหารบุคคล
 งานกิจการนักเรียน
 งานบริหารทั่วไป
 งานประชาสัมพันธ์
 งานพัสดุ
 งานการเงินและบัญชี
 งานธุรการ
 เอกสารอื่น ๆ
วารสารโรงเรียน
โพธิธรรมสารปี 2563
โพธิธรรมสารปี 2562
โพธิธรรมสารปี 2561
โพธิธรรมสารปี 2560
โพธิธรรมสารปี 2559
โพธิธรรมสารปี 2558
โพธิธรรมสารปี 2557
โพธิธรรมสารปี 2556
โพธิธรรมสารปี 2555
โพธิธรรมสารปี 2554
โพธิธรรมสารปี 2553
เว็บด้านการศึกษา
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ (PHOTHITHAMMASUWAT SCHOOL)
674 หมู่ 8 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทร. 056-681431 Fax. 056-681431 email : mail@phothitham.ac.th